Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

برندسازی و برنده سازی ( خلق برند )

برندینگ  ، کسب هویتی ماندگار و وفادارسازی هوشمندانه ؛ با توسعه ی روزافزون کسب و کارها – تولد کسب و کارهای نوپا ، توسعه ی محصول و یا بازار کسب و کارهای قدیمی – در دنیای امروز ، داشتن یک هویت ماندگار در ذهن ها تنها راه حل به یاد ماندن و به یاد آورده شدن توسط مشتریان خواهد بود . هویتی که به خوبی معرفی شده باشد ، مشتریان در موردش حسی مشخص داشته باشند و به نیکی و احترام از آن یاد کنند.

متاسفانه بازار فعلی کسب و کارها در دنیای امروز به شیوه ای است که صاحبان کسب و کار ، تبلیغات و تبلیغات و تبلیغات را تنها راه حل ممکن برای فروش ، در یاد ماندن و کسب اعتبار می دانند ، تبلیغاتی که هر بار به سلیقه ی یک کارفرما ، با نوای ذهنی سازنده ی تبلیغ و در مدت زمانی که بودجه ی شرکت و یا شخص اجازه دهد ادامه دارد و این باعث می شود که هر کس تبلیغات بیشتری داشته باشد ، موفقیت بیشتری در بدست آوردن سهم بازار و فروش کسب کند و با ظهور رقیبی با حجم جدید تبلیغاتی دوباره روز از نو و روزی از نو.

نقش برند در این میان زمانی رنگ پیدا می کند و معنی میشود که صاحبان کسب و کار تصمیم به خلق یک جایگاه در ذهن مشتریان با هدف پر رنگ تر کردن حضورشان می گیرند . برند به رشد آرام کسب و کار در میان رقبا ، افزایش آرام سهم بازار ، بالا رفتن اعتبار کسب و کار بین جامعه ی هدف و خلق یک جامعه ی وفادار می کند ، اتفاقی که هر روز به واسطه ی برندهای خارجی ما بیشتر و بیشتر درگیرش می شویم.

برندینگ در واقع طراحی یک هویت برای تن کسب و کارمان است . هویتی که برگرفته از نیازهای جامعه ی هدفمان است و قابل احترام برای مخاطبان ، پس ماندگار و همیشگی . برند به شما و کسب و کارتان ارزش ، اعتبار ، مشتری ، هویت ، ماندگاری ، کاهش هزینه های تبلیغات در بلند مدت و ... می دهد اما خود پروسه ای است که باید برای خلقش زمان به خرج داد .حوصله کرد تا جان بگیرد و کم کم بزرگ شود تا قدرتمند شود .

ما در فضای خلق برند به طراحی وعده ها و ویژگی های برند در سطح حسی - شامل طراحی هویت های بصری ، قواعد و قوانین رفتاری ، شخصیت برند و سایر هویت ها در صورت نیاز - ، بررسی استراتؤی های قیمت گذاری ، طراحی برنامه های معرفی برند ، شیوه ی مناسب فروش برند و توزیع و... میپردازیم . خلق و داشتن یک برند درست ، از شما برنده خواهد ساخت!