Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

طراحی کمپین یکپارچه بازاریابی - IMC

یا به اصطلاح اشتباه و رایج بازار طراحی کمپین تبلیغاتی

 

هیچ قهرمانی یک شبه و بدون برنامه ی عملیاتی مشخص به نتیجه نمی رسد!

همگی می دانند و مطمئنند که برای رسیدن به نتیجه ی دلخواه ، باید ، پس از شناخت آناتومی کامل بدن و وضعیت فعلی از برنامه های اجراییِ درستِ زمان بندی شده و پیگیری های مستمر ، کمک گرفتن از یک استاد و مربی کاربلد و پرداخت هزینه ی کافی به نتیجه رسید ! ( بصورت واضحتر یک دونده ی دوی صدمتر سرعت باید برای قهرمانی یک برنامه ی سرعتی ، بدنسازی ، تمرینی و مهارتی را که توسط مربیان کاربلد و درست طراحی و با نظارت آنها به اجرا در می آید را پیاده سازی کند ! و این یعنی قرار گرفتن در راه درست برای رسیدن به نتیجه )

این درست همان کاری است که یک کمپین یکپارچه ی بازاریابی ( که ما به اشتباه آن را کمپین تبلیغاتی می نامیم ) برای یک برند یا محصول انجام می دهد . یعنی پس از شناخت وضعیت فعلی بازار و رقبا به تعیین هدف پرداخته و پس از آن به طراحی یک برنامه ی منسجم برای رسیدن به هدف و موفقیت بپردازد . البته این برنامه باید شامل مواردی مثل طراحی و خلق ایده – طراحی برنامه های اجرایی برای هر رسانه بصورت مجزا – نحوه ی طراحی محتوا و پیاده سازی آن باشد تا همه ی امور مثل دانه های تسبیح به درستی کنار هم قرار بگیرند و نتیجه همانی شود که انتظار می رود .

در مبحث بسیار حساس پروموشن ها که معمولا یکی از بخش هایی است که مخاطب نسبت به محصول و برند ما نگرشی اثرگذار پیدا می کند ، سبک و پیگیری و پیاده سازی درست یک تبلیغ ، رویداد و عمیات ترویج میتواند باعث جابجایی نتایج فروش و وفادارسازی مشتری به برند گردد.

کنترل و بررسی نقطه ی شروع و پایان بسیار مهم است و شیوه ی ورود به بازار در میان رقبا و ذهن مصرف کنندگان مبحثی است که نباید به این راحتی از آن گذشت.