Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

مشاور تبلیغات

 

هر کسب و کاری برای رسیدن و ماندگاری در موفقیت ، به معرفی و ابراز خود در میان جامعه ی هدف و پروسه رقابت با رقبا نیاز دارد . این معرفی و رقابت بخش های متعددی دارد که یکی از مهمترین آنها پروموشن و تبلیغات است!  انجام درست این معرفی و رقابت در بسیاری از موارد منجر به تفزایش سهم بازار ، افزایش فروش و افزایش وفاداری مشتریان می شود.

. البته انجام نادرست این پروسه علاوه بر از دست دادن سهم بازار و مشتریان باعث آسیب رساندن به برند نیز می گردد. نقش مشاور تبلیغات از آن جهت حائز اهمیت است که در کنار نظارت بر روش اجرا و پیاده سازی و کنترل درست مسیر ، با نگاهی کلی تر نسبت به بازار و رقبا ، در نظر گرفتن مقصد مطلوب و استراتژی برند ، به رشد کسب و کار سرعت بیشتری بخشیده و مسیر را برای رسیدن به هدف کوتاه تر می کند.

در مبحث تبلیغات ، شناخت درست و کافی از کسب و کار ، برند و بازار ، لازمه ی اصلی حرکت بوده و عدم رعایت اصول بازاریابی و برندینگ مثل یک جاده ی انجرافیِ خاکی پرپیچ و خم ما را از رسیدن به هدف دور میکند.

فراموش نکنیم که ابزار استفاده از تبلیغات با استراتژی تبلیغات متمایز بوده و هرگز بدون حضور یک دندانپزشک متبحر ، یک یونیت دندانپزشکی مدرن قادر به درمان یک دندان آسیب دیده نیست!

لطفا مبحث تبلیغات و همراه کردن یک مشاور نبلیغات را در کسب و کارتان جدی بگیرید!