Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

طراحی کمپین دیجیتال مارکتینگ

 

تجربه به ما ثابت کرده است که واژه ی طراحی کمپین دیجیتال مارکتینگ از آن عبارت های دلنشینی است که معمولا تمامی صاحبان کسب و کار بدون دانستن اینکه آیا این کمپین برایشان مناسب است یا خیر در پی پیاده سازی اش در کسب و کارشان هستند و از طرف دیگر تمامی افرادی که تا حدی سر از ایمیل ساختن و پست گذاشتن در اینستاگرام در می اورند خود را متخصص طراحی و پیاده سازی کمپین های دیجیتال مارکتینگ می دانند.

در ابتدا باید بگوییم که دیجیتال مارکتینگ با مدیریت اینستاگرام یا صفحه ی تلگرام بسیار متفاوت است ! پس لطفا به هر کسی در زمینه ی دیجیتال مارکتینگ اطمینان نکنید . در قدم بعدی موضوع دیجیتال میرکتینگ زیر دسته ای از مبحث پروموشن هاست که پیاده سازی درست آن مطمئنا اثری قابل قبول بر کسب و کار شما خواهد گذاشت . و سوم فراموش نکنید برای رسیدن به هدف نیاز به تحلیل وضعیت ، برنامه ریزی ، خلق محتوا و پیاده سازی درست برنامه است که اگر در هربخش مشکلی باشد شما از رسیدن به نتیجه باز خواهید ماند.

دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتالی در واقع پیاده سازی درست مفهوم بازاریابی در دنیای دیجیتالی است ، یعنی پس از تحلیل کافی و شناخت درست مخاطبان به طراحی یک کمپین بازاریابی درست در با هدف مورد نظرمان بپردازیم و با بهره گیری از ابزارهایی نظیر شبکه های مجازی ، وبسایت ، تبلیغات و ... به سمت مقصدمان حرکت می کنیم.