Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

ری برندینگ

ری برندینگ مساله ای کاملا تخصصی است که به طور حتم از سنجش وضعیت برند در میان رقبا و مشتریان شروع می شود و فرق مبحث ری برندینگ با برندینگ جاری بودن برند در مورد اول است یعنی مشتریانی هستند که برند را میشناسند و از آن یک ذهنیت دارند ، در مورد آن گاه صحبت می کنند و در نظر آنها برند نام و نشانی دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت .

در ری برندینگ پس از شناخت کامل برند در ذهن رقبا و مخاطبان به بهینه سازی برند می پردازیم ، این برند چه B2B باشد چه B2C در هر صورت از این قاعده پیروی میکند ، در این روش پیش از اقدام به طراحی مدل مناسب کسب و کار با توجه به نظرات مشتریان و مخاطبان می پردازیم و سپس با شناخت عملکرد بهینه به طراحی و خلق برند جدید می پردازیم ، برندها چه در نظر مخاطبان ارزشمند باشند و چه بی ارزش باید در عملیات خلق پس از درک جایگاه فعلی به خلق جایگاه جدید و مناسب بپردازیم ، بسیار مهم است که مدل طراحی شده با هویت اصلی حوزه ی کسب و کار همسو باشد و البته نحوه ی انتقال و ارائه ی برند جدید به مخاطبان نیز باید در کمال دقت انجام شود تا مخاطب بپذیرد و برند در جایگاه ذهنی مورد نظر بنشیند.

مسایلی که در مبحث ری برندینگ بسیار حائز اهمیت است تشخیص وضعیت فعلی کنونی برند است . تا با توجه به وضعیت کنونی و تفاوت آن با وضعیت مورد نظر به طراحی استراتژی های عملکرد برند بپردازیم . گاها اتفاق می افتد که با توجه به وضعیت نادرست برند همه چیز از برند کنونی باید گرفته شود (حتی اسم ) و سعی در طراحی یک برند جدید شود زیرا امکان تغییر برند و در واقع ری برندینگ وجود نخواهد داشت.

تغییرات هنگام ری برندینگ باید به آرامی اتفاق افتد تا به مشتریان وفادار برند آسیبی نزند ، موجب از دست دادن سهم بازار نگردد و با حرکت در مسیر درست منجر به ایجاد یک مسیر منتهی به برند جدید گردد.